Fruitsoort: Kers

Natuurlijk habitat voor meer vrouwelijke metselbijen

De gehoornde metselbij is een van de beste bijen voor de bestuiving van pit- en steenfruit. De populaties van die bijensoort op peil houden, is dus een goed idee. Het plaatsen van nestgelegenheid is een eerste belangrijke stap. Hoe we die bijen door middel van extra voedselbronnen verder ondersteunen, lichten we in dit artikel toe.

>> Lees meer

Schildluizen tijdens snoei

We zien een opmars van schildluizen (Diaspididae) in pit- en steenfruit. Zware aantasting met schildluizen leidt tot groeiremming of algehele verzwakking van de boom, taksterfte of worst case, tot de dood van de boom.

>> Lees meer