thema: Gewasbescherming

Nieuwe maatregelen in IPM-check

Integrated Pest Management (IPM) of geïntegreerde gewasbescherming is het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen. Met de nieuwe maatregelen wil de overheid de waterkwaliteit verbeteren door puntvervuiling en drift te beperken/voorkomen, maar ook de verdere verspreiding van een aantal schadelijke onkruiden (o.a. knolcyperus en doornappel) een halt toeroepen.

>> Lees meer