Teeltadviezen eind april

Pit- en steenfruit

We zitten ondertussen een viertal dagen achter op het langjarig gemiddelde en 12 dagen achter op vorig jaar. Ga naar www.pcfruit.be/perenbladvlomodel. Daar raadpleeg je de fenologische modellen van perenbladvlo en andere nuttigen.

Plagen

 • Vermijd vanaf nu tot 14 dagen na de bloei insecticidetoepassingen, tenzij het echt nodig is. Dit is immers de periode dat veel sluipwespen actief worden, die belangrijk zijn bij de controle van secundaire plagen. Dat zijn plagen die niet ineens veel schade veroorzaken en doorgaans plaatselijk aanwezig zijn. Sluipwespen zijn hier een belangrijke natuurlijke vijand, maar ze worden snel afgedood bij insecticidenbehandelingen direct na de bloei. Vooral zaagwespen, boswantsen, kevers, maar ook rupsen, bladluizen en perenbladvlo kennen sluipwespen als natuurlijke vijanden. Het pcfruit-model van Aphelinus mali, het sluipwespje voor wollige bloedluis, voorspelt de verschijning van die specifieke soort eind april. Wacht vervolgens tot de verschijning van de eerste mummies bij bloedluis, voordat je opnieuw insecticiden toepast.
 • In de (na)bloei periode is er een algemene aanwezigheid van rupsen, spint, roestmijt, luizen in appel, peer en kers. Controleer jouw percelen op die plagen en kies jouw middel op basis van de aanwezigheid van andere nevenplagen als kevers, zaagwesp … Ook schade van perenpokmijt, kleine perenknopkever (Foto 1), perenknopkever, appelbloesemkever, zaagwesp, galmug is nu zichtbaar. In de meeste gevallen kan je niet meer behandelen. Noteer jouw schade en volg de waarschuwingen op.

 

 

 • Perenbladvlo zit nu tussen twee generaties in. Dat maakt de bestrijding moeilijk. Momenteel zijn er geen correcties met goede werking mogelijk tot aan de eerste Movento-behandeling. Wacht af tot dan en laat je niet opjagen. Eind april trekken de oorwormen de bomen in en zullen de perenbladvlo-populaties reduceren.
 • Als je feromoonverwarring nog niet uithangt, is het nu hoog tijd.
 • Spint zit nu op 50-100% ontluiking, zodat je vanaf nu steeds met een gemengde populatie van mijten zit, die altijd moeilijker te bestrijden is. Bij lage druk zal bij appel en peer de Movento-behandeling tegen bloedluis, resp. perenbladvlo, daar later ook een effect op hebben.
 • Bloedluis is aan het migreren naar de bloemcluster. Bij laat bloeiende variëteiten of percelen kan je tijdens de voorbloei nog Pirimor toepassen bij windstil en warm (>15°C) weer.

 

Ziekten

 • We zitten nu in de belangrijkste periode voor de schurftbestrijding. Er zijn al een aantal zware infecties geweest eind maart, begin april. Die eerste infecties zijn nu zichtbaar op kelkslibben en rozetbladeren. Controleer grondig op primaire infecties en houd een preventief schema aan, indien je vlekken vindt. Dauw kan daar al aanleiding geven tot uitbreiding. Zet middelen met fosfonaten (Delan Pro, Ditho Pro, Soriale) op regelmatige basis in (om de 10-14 dagen) om de ziekteweerbaarheid van de bomen te verhogen. Curatief kan je vanaf nu DMI’s (Geyser, Mavor) inzetten bij hogere temperaturen (>12°C). Die hebben een betere werking op de vruchten.
 • De witziektepluimen bij appel zijn goed zichtbaar. Ons advies blijft om die weg te snoeien of weg te breken en te behandelen met voldoende water. De SDHI’s hebben het sterkste effect op de primaire witziektepluimen. Als je geen witziektepluimen hebt, behandel je verder in het seizoen in blokken met middelen van verschillende families als anti-resistentie strategie. Hou rekening met de residuprofielen
  van de gebruikte middelen. Wissel af tussen de families van witziektemiddelen. In de bloei kan je nog werken met SDHI’s (Luna’s, Sercadis). In de nabloeiperiodes kiezen we voor strobilurines zoals Candit, Flint of Bellis.
 • Bij peer is witziekte enkel een probleem in de Doyenné familie. Als er sierperen in de buurt staan, wees dan extra voorzichtig. Die zijn soms al sterk aangetast. Mavor zet je in de nabloei in tegen zowel witziekte, schurft curatief als Stemphylium.
 • Nat weer is risicovol voor Neonectria (neusrot). Een toepassing van Luna Experience in de afbloei heeft zowel een werking naar neusrot als naar witziekte. In peer heeft deze ook een werking naar Stemphylium.
 • Bij peer is het de belangrijkste periode om Stemphylium te bestrijden van einde bloei tot eind juni. Gedurende die periode zijn de jonge vruchtjes het meest vatbaar voor aantasting. Hou er rekening mee dat latere infecties in de zomer kunnen voorkomen. In percelen met veel druk start je met behandelen vanaf volle bloei. Einde bloei en twee weken later pas je eveneens een sterk middel toe (Luna Experience, Luna Care, Switch, Bellis, Sercadis, Mavor). Hou dat langer aan naarmate de druk of problemen in het verleden. Nadien behandel je volgens de waarschuwingen. Waar in het verleden geen problemen waren, pas je fosfonaten (Delan Pro, Ditho Pro) of Mavor of Alliette + captan toe.
 • We zien meer Pseudomonas in de percelen. Waar druk is, kan je na bloei starten met Luna Care of Aliette.
 • Als het nat of vochtig weer blijft, behandel je bij kersen na de bloei tegen hagelschotziekte met zwavel. Wissel dat af met een middel tegen bladvalziekte zoals Delan, dodine of Luna Experience. Bij droog weer, is dat niet noodzakelijk.

 

Onkruiden

Pas geen herbiciden toe in de bloei!

 

Bladvoeding

Voor een optimale blad- en vruchtkwaliteit zijn bladvoedingen quasi onmisbaar. Bij appel in de bloei werk je nog met 1/10de dosis boor. Wissel vanaf nabloei tot eind mei boor en magnesium af met mangaan en zink. Ureum kan dan ook twee (steenfruit) tot drie (pitfruit) keer toegevoegd worden aan de magnesium en boor behandelingen. Bij koud en schraal weer bieden aminozuur-preparaten ook hun meerwaarde. Hou er wel rekening mee dat die voor verruwing kunnen zorgen.

 

Bewaring

Neem regelmatig stalen van de vruchten die nog in de frigo zitten. Vooral scald is een veel voorkomend probleem. Bij appel komt lenticel rot op.

Houtig kleinfruit

We lopen 11 tot 14 dagen achter op vorig jaar qua fenologie in de grondteelten. Behalve voor rode bes is de achterstand maar 5 à 6 dagen. Rode bessen, blauwe bessen, stekelbessen en aardbeien in tunnels zitten, op een laat ras na, in de bloei.

Plagen

 • Spuit geen insecticiden in de bloei om schade op bijen te vermijden. Vermijd ook middelen met een fysisch werkingsmechanisme omwille van effecten op het pollen.
 • In beschermde teelten rode bes vliegt de bessenglasvlinder.
 • In de vollegrondspercelen hang je nu de feromonen uit.
 • Controleer ook stekel- en rode bes regelmatig op bladwespen. Die lijken op jonge rupsen, maar hebben meer dan acht paar poten. Ze kunnen op korte tijd het bladmoes volledig wegvreten tussen de nerven.
 • Monitor op andere rupsen zoals uilenrupsen in aardbeien of wintervlinder in blauwe bes. Zeker als er nog niet met een rupsenmiddel voor de bloei werd behandeld. Kasspint en bladluizen zijn nu in alle teelten actief en komen voor in gemengde populaties met alle stadia door elkaar. In tunnelteelten waar natuurlijke vijanden ingezet worden, is het nu tijd om roofmijten daartegen uit te zetten. Zet Phytoseiulus enkel in haarden van spint uit.
 • Controleer bramen, frambozen en rode bes op schade van Lygus-wantsen. Behandel best voor het derde nimfenstadium. Volg daarvoor de waarschuwingen. In het artikel ‘Herken jij de groene appelwants in je bramenteelt?’ (uit Fruit 8 van 2022 of klik hier) vind je meer info rond de herkenning en controle van groene appelwants (Foto 1).

 

 • Monitor bij vollegrondsaardbeien op (schade van) aardbeibloesemkever en slakken. Bij aanwezigheid moet je die behandelen. In tunnels kan ook de eerste trips voorkomen. Behandel bij vijf tripsen per bloem.

 

Schimmelziekten

 • Tijdens de bloei zijn regelmatige vruchtrotbehandelingen belangrijk. Meestal is botrytis de belangrijkste schimmel, maar in aardbeipercelen met een historiek van anthracnose pas je de middelenkeuze aan.
 • Voer bij frambozen of bramen een herhaling uit van de behandelingen tegen stengelziekten met Delan.
 • Je kan het middel Captan niet inzetten tijdens de bloei.

 

Bladvoedingen

Bij een bleke bladstand behandel je met ureum. Behandel een drietal keer op framboos en braam met magnesium in een blok.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels