Teeltadviezen midden maart

Pit- en steenfruit

Bijen/hommels

Werk je met metselbijen, haal ze 2 à 3 weken voor de bloei uit de frigo. Werk je met bijen- of hommelkasten, neem tijdig contact op met je imker. Bekijk vraag en aanbod via www.bestuivers.be.

 

Vorstbescherming

 

Ben je klaar voor de nachtvorstbestrijding? Controleer je apparatuur. Zorg voor voldoende stock als je met vuurpotten werkt.

 

Bewaring

 

Er duiken bij peer meer problemen op met scald. Doe extra controles op uitstalleven, zeker in partijen die niet met 1-MCP behandeld zijn. Bij appel is de hardheid vaak aan de lage kant en die zou toch 5.5 moeten bedragen. Dat komt door een late pluk en door een late kleuring. Daardoor zijn veel partijen minder uniform van kwaliteit. Mik niet op betere prijzen op het einde van het bewaarseizoen als de kwaliteit niet top is. Doe frequente controles om niet voor verrassingen te staan.

 

Schimmelziekten

 

De rijping van de ascosporen kwam door de eerste warme weken in januari vroeg op gang. De eerste rijpe ascoporen zijn waargenomen en deze kunnen bij stijgende temperaturen en voldoende neerslag vrijgezet
worden. Een eerste preventieve behandeling tegen schurft met koper kan je nog uitvoeren als er groene delen zijn. Hou er rekening mee dat in deze periode enkel de 25% koperhydroxides erkend zijn voor de bestrijding van schurft. Pas dus geen 40% koperhydroxide toe. Die zijn enkel toepasbaar tegen kanker in de bladvalperiode. Ook de koperoxycholoride is niet langer erkend in pitfruit. Pas op in percelen met een historiek van takschurft (Foto 1). Conidiën kunnen er ook voor een vroegtijdige infectie zorgen.

 

Foto 1. – Takschurft bij peer.

Om een hoge ziektedruk in het komend seizoen te voorkomen, is het aangeraden de nodige sanitaire maatregels toe te passen. Snij kankers en aangetaste eindbotten met witziekte weg in je percelen.

Foto 2. – Overwinterde meeldauw aantasting.

 

Insecten

 

De eileg van de perenbladvlo is grotendeels voorbij en zo ook de toepassingsperiode voor kaolien. De eerste ontluiking begin je te zien in de boomgaard en zo komen we tot de periode van de oliebehandeling. Hou er rekening mee dat er slechts één toepassing van olie erkend is voor de bestrijding van perenbladvlo. Kies een goed tijdstip, nl. op de eerste dag van een reeks warmere dagen, en geef aandacht aan een goede spuittechniek. Als er vorst voorspeld wordt en er groene delen zijn, stel je de behandeling best uit tot een later tijdstip om gewasschade te voorkomen.

 

We zien een sterkere opmars van schildluizen. Een oliebehandeling helpt om de druk van die plaag (behalve kommaschildluis) te verlagen.

 

De erkenning van producten op basis van abamectine (Vertimec, …) zijn niet meer erkend in peer omwille van wijzigingen in de maximale MRL’s. Die kan je dit seizoen niet meer inzetten om perenbladvlo te bestrijden. Schade aan de knoppen door perenbladvlo? Momenteel zien we variabele schade van aantastingen na de oogst. Door het langgerekte en warme seizoen vorig jaar, was er meer stikstof in het plantensap aanwezig. Dat kwam de perenbladvlo ten goede. Op percelen waar er na oogst geen controle is gedaan en een hoge druk was, zien we nu een groot aandeel dode bloemknoppen. Daarom moet je ook in die periode alert blijven en zo nodig ingrijpen. Doe dat enkel bij hoge druk en niet als standaard behandeling. Zo spaar je nuttigen als spinnen naar het volgende seizoen toe.

 

De volwassen perenpokmijt is actief en legt zijn eitjes af. Bestrijd hem met een zwavelbehandeling op een warme dag, zodra de knopschubben voldoende open staan. Kumulus is een zwavel die dit jaar een erkenning heeft voor de bestrijding.

 

Kijk uit naar de aanwezigheid van kleine perenknopkever (Foto 3) en appelbloesemkever. Die monitor je via kloppingen. Wanneer de schadedrempel van 5 kevers per 100 kloppingen overschreden wordt, is een behandeling aangewezen.

Foto 3. – Kleine perenknopkever.

Ook de schade van de gewone perenknopkever is nu zichtbaar aan achterblijvende knoppen, waarin je een larve terugvindt. Noteer waar de schade zich situeert om gericht te behandelen na de oogst.

 

De eerst bladluizen op appel zijn vaak appelgrasluis die op de zwellende bloembotten zitten. Behandel niet te snel (schadedrempel 80 kolonies op 100 knoppen), want ze trekken natuurlijke vijanden aan. Andere bladluizen behandel je dichter naar de bloei.

 

Fenologie

De peer zit momenteel rond het stadium van zwellende knop. Bij appel zitten we rond schuivende knop. Dat varieert afhankelijk van de variëteit. Met vorig jaar vergeleken, zitten we voor de fenologie momenteel een week later.

 

Bemesting

 

De toepassing van ammoniumnitraat zit nu op zijn einde voor peer, bij appel is dat wel nog mogelijk. Als je nog aan stikstofbemesting moet beginnen, geef dan de voorkeur aan kalknitraat. Pas de kunstmeststoffen toe voor een regenbui, zodat ze sneller inwerken. Het voorbije jaar zagen we bij de bloei nog veel kunstmest op de zwartstrook liggen in percelen zonder fertigatie, omwille van de droogte.

 

Het is hoog tijd voor de toepassing van drijfmest. Als je ervoor kiest, zorg zeker voor een goede inwerking. Verschillende controles in boomgaarden werden uitgevoerd en meerdere boetes uitgeschreven. Als een
goede onderwerking niet mogelijk is, verkies dan kunstmest.

 

Voor de toepassing van kieseriet is het te laat.

Houtig kleinfruit

Geactualiseerde middelenlijsten verkrijg je via je producentenorganisatie of pcfruit. De actuele erkenningen per soort vind je via de EVA®-app, fytoweb of waarschuwingen

Fenologie

 

Het jaar startte vroeg, maar door het recente koude weer is er vertraging. We lopen ongeveer een week achter op vorig jaar en enkele dagen op het gemiddelde. De zon wint aan sterkte, waardoor de temperatuur in tunnel in maart oploopt. Bij rode bes loopt het vroege ras Junifer volop uit.

 

Schimmelziekten

 

Bij aardbeien in tunnel is er door de hoge luchtvochtigheid kans op droog (Rhizoctonia) of nat (Botrytis) koprot (Foto 1). Hou de luchtvochtigheid onder controle door voldoende te luchten. Verwijder vorstbescherming bij nat weer als er geen vorst is.

Foto 1. – Koprot bij aardbeien.

We zien meer Botrytis aantasting op overwinterde scheuten van bramen. Allicht veroorzaakt door vorstscheurtjes die eind vorig jaar ontstonden en waarin Botrytis ontwikkelde. Dat wordt goed zichtbaar op 2 à
3 weken na de start van de teelt. Behandel tijdig met een Botrytismiddel zoals Scala, Switch of Teldor.

 

Voor stengelziekten kies je Delan. Uit het buitenland blijkt dat Switch ook werkt.

 

Plagen

 

Bij later opstartende teelten gebruik je Raptol of Promanal als olie tegen spint na het ontluiken van de bladeren. De echte acariciden houden we voor later. Olie heeft een effect op eieren van bladluizen en op bramengalmijt. Bij schade opteer je voor een dubbele toepassing van Kumulus (zwavel) bij het ontluiken van de knoppen (let op plastic aantasting). Op rode bes heeft olie ook een effect op bruine dopluis (Foto 2), waarvan de larven nu nog mobiel en gevoelig zijn voor ze zich definitief vastzetten.

 

Foto 2. – Overwinterende nymfen (bruine schilfers) van de bruine dopluis op rode bes. Deze verplaatsen zich op zonnige dagen en zijn nog even gevoelig voor olie. Nadien zuigen ze zich vast en kunnen ze pas in juni behandeld worden.

 

Controleer bij aardbeien op bladluizen. Zij zijn al een tijd actief, maar door de koude (nachten) was een behandeling niet effectief. Nu de temperaturen oplopen, zeker in tunnel, moet je behandelen. Controleer regelmatig op spint en rupsen. We zien steeds meer aantasting van de agaatvlinder, een grote groene rups, die op korte tijd veel schade veroorzaakt. Als je in tunnel californicus-roofmijten uitzet, doe je dat nu. Voor Phytoseilus wachten op hogere temperaturen en aanwezigheid van spint.

 

Controleer op woelratten en woelmuizen. Die eerste eten geen graantjes, dus pas je bestrijding aan. Mollen gebruiken gangen om zich te verplaatsen.

 

Bemesting

 

Strooi tijdig stikstofbemesting in je vollegrondsteelt rode bes voor tijdige opname. Doe dat voor de eerste regenbuien, want in het voorjaar heb je langere droogteperiodes en blijven de korrels te lang liggen.

 

Er wordt te standaard bemest. Hou rekening met bodemanalyses of contacteer onze voorlichting voor aangepast advies. Meststoffen, zeker samengestelde, zijn duur. Bijvoorbeeld potas kan ophopen in de bodem. Daardoor wordt er minder calcium of magnesium opgenomen, ondanks dat de hoeveelheden van die nutriënten in de bodem in orde zijn.

 

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels