Teeltadviezen begin mei

Pit- en steenfruit

Op 2 mei schreef de werkgroep Kwaliteit de recentste teeltadviezen uit. We blijven ongeveer 11 dagen voor op het langjarig gemiddelde. Omdat de maand april in 2021 erg koud was, loopt de voorsprong op vorig jaar op.

Ziekten

 • We zitten nu in de belangrijkste periode voor de schurftbestrijding, maar het uitblijven van neerslag en voldoende lange bladnatperiodes zorgen dat zware infecties achterwege blijven. De eerste schurftvlekken (Foto 1) zijn nu zichtbaar in de onbehandelde percelen (infectie was dan 2 à 3 weken geleden). Controleer grondig en hou een preventief schema aan als je vlekken vindt. Dauw kan al aanleiding geven tot uitbreiding.

 

 • De witziektepluimen bij appel zijn nu nog steeds goed zichtbaar. Ons advies blijft om die weg te snoeien of weg te breken en dan te behandelen met voldoende water. De SDHI’s hebben het sterkste effect op de primaire witziektepluimen. Heb je geen witziektepluimen, behandel verder in het seizoen in blokken met middelen van verschillende families als anti-resistentie strategie. Hou daarbij rekening met de residuprofielen van de gebruikte middelen. Afwisselen tussen de families van witziektemiddel. In de nabloeiperiodes kiezen we eerder voor strobilurines zoals Candit, Flint of Bellis.
 • Bij peer is witziekte enkel een probleem in de Doyennéefamilie. Staan er sierperen in de buurt, wees dan extra voorzichtig want die zijn soms al sterk aangetast.

 

 • Het weer is momenteel niet risicovol voor Neonectria, maar we raden toch aan om nu te controleren op de aanwezigheid van vliegende kankers, een gevolg van de infecties van vorig jaar.

 

 • Bij peer is het tot eind juni de belangrijkste periode om Stemphylium te bestrijden. Gedurende die periode zijn de jonge vruchtjes het meest vatbaar voor aantasting. Hou er wel rekening mee dat latere infecties in de zomer echter ook nog steeds kunnen voorkomen. Percelen met veel druk behandelen met Switch, Bellis, Sercadis, Luna Experience of Luna Care eind april en half mei. Daarna behandelen op de waarschuwingen. Waar geen problemen waren, kan je fosfonaten (Delan Pro, Dithio Pro) of Alliette gecombineerd met Captan toepassen.

 

 • Bestrijding tegen bladvalziekte veroorzaakt door Alternaria bij Golden is momenteel te vroeg en is pas relevant bij nat weer einde mei. Die ziekte is vaak perceelsgebonden. Indien het nog nat of vochtig wordt, moet je bij kersen na de bloei behandelen tegen hagelschotziekte met zwavel en dat afwisselen met een middel tegen bladvalziekte zoals Delan, Dodine of Luna Experience. Als het droog blijft, is dat niet noodzakelijk.
Foto 1 – Een eerste schurftvlek op een peertje, waarvoor nu moet gecontroleerd worden.

Zetting

 

 • We zien een redelijke rui voor Conference. Op percelen waar de vorst het strengst was, zien we de vorstscheuren komen en dat zou nog kunnen verergeren als er na regen groeischokken komen. Op dit moment kunnen gibberellines daar niks meer aan doen. Integendeel, zelfs lage doseringen hebben daar nog een extra verruwend effect. Surround-toepassingen leiden tot aanwezigheid van de klei in die scheurtjes en laat tot bij de pluk een wit residu achter. Dat willen we vermijden. Zet nu geen aminosol. Bij andere bladvoedingen, complexe mengsels vermijden. Voor Regalis Plus is het in de week van 9 mei te laat.

 

 • Appel en kers lijken goed te zetten. In de week van 9 mei is het allicht het moment om GA4-7 te spuiten op percelen/ rassen die gevoelig zijn voor verruwing. Op andere percelen hoeft dat geen standaard behandeling te zijn. Door de vorst is de vruchtzetting bij vroege kersen wisselvallig. Bij Kordia en zeker bij Regina is er ondanks de vorst een uitstekende zetting.

 

Bewaring

 

We blijven aanraden om regelmatig stalen te nemen van de vruchten die nog in de frigo zitten. Vooral met appel wacht men af door de Oekraïnecrisis, maar doe dat niet met slechte kwaliteit appels.

 

Water geven

 

Het is weer erg droog. Geef voldoende water aan pas geplante bomen, d.w.z. minstens 20L/m² water, of beter nog, probeer de wortelzone nat te houden.

 

Dunning

 

 • Bij vruchtbare perenpercelen (met veel bloembot) die fenologisch achterlopen en gekenmerkt worden door beperkte groei, geen vorstschade hebben en waar er zich geen differentiatie in diameter van de vruchtjes aftekent, kan je nog met Brevis dunnen. Voor 6-BA is het intussen te laat.

 

 • Waar je bij diploïde appelrassen moet dunnen bij goed weer, kies dan voor BA en Fixor. Bij temperatuur lager dan 18°C kies je eerder voor Brevis. Op Kizuri staat het advies van Brevis nog niet op punt en raden we de toepassing voorlopig af. Zeker voor Kanzi en Golden oppassen om Brevis te gebruiken bij onstabiel of donker weer in de vijf dagen die volgen na de behandeling omdat het risico om te sterk te dunnen te groot is. De tweede toepassing van Regalis Plus op Jonagold wordt aangeraden rond 11 mei.

 

Bladvoeding

 

 • Voor een optimale blad- en vruchtkwaliteit zijn bladvoedingen quasi onmisbaar. Wissel tot eind mei boor en magnesium af met mangaan en zink. Zet dit jaar ook bij al het grootfruit 2 (steenfruit) tot 3 (pitfruit) behandelingen ureum omdat de stikstof door de droge maand maart slecht opgenomen werd. Ureum kan je toevoegen aan de magnesium- en boorbehandelingen.

 

 • Op meerdere percelen peer en soms ook appel zien we ijzergebrek. Dat manifesteert zich als een lichtgeel gekleurd blad met duidelijk zichtbaar de nog groen gekleurde nerven. Dat is een gevolg van de droogte al dan niet in combinatie met wortelsnoei of inzagen. Waar dat voorkomt, kan je best een drietal keer een ijzerbladvoeding toepassen. Best apart spuiten met een fijnere spuitdruppel.

 

Onkruidbestrijding

 

Als je geen mechanische onkruidbestrijding toepast, kan je nu best glyfosaat gebruiken tenzij de bomen minder dan een jaar geleden werden geplant. Meng met hormonen als er netels, distels of kleedkruid aanwezig zijn, maar als het niet dringend is, wacht je daarmee eerder tot in juni. Idem voor het bodemherbicide. Gebruik eerst je Kyleo, want dat middel is ook bezig aan zijn laatste jaar.

 

Plagen

 

 • Spint zit voorbij 100% ontluiking, zodat je vanaf nu steeds met een gemengde populatie van mijten zit, die altijd moeilijker te bestrijden is. Bij appel en peer zal de Movento-behandeling tegen bloedluis, resp. perenbladvlo hier een effect op hebben. Indien geen Movento gezet wordt, is een herhaaldelijke behandeling met Siltac SF een alternatief. Bij kers is er onvoldoende ervaring qua fytotox op niet afgehard blad en kan je best een bespuiting doen op een enkele boom. Als je na een paar dagen geen symptomen ziet, kan je de ganse boomgaard behandelen.

 

 • De schade van perenscheutwesp is er (Foto 2). Niet verwarren met bacterievuur. Controleer ook op schade door zaagwespen, eind april/begin mei zichtbaar als een zwarte vlek net onder de kelkblaadjes of nu als een propje van de ingedrongen larve op de jonge vruchten.

 

 • Let ook op gemiste of heropflakkerende kolonies van roze luis.

 

 • De eerste fruitmot is gevangen in de feromoonvallen. Feromoonverwarring uithangen kan nog en moet absoluut voor 15 mei (technisch best voor de eerste vlucht). Nu, in functie van de vluchtpieken (waarschuwing bij feromoonverwarring) en eigen vallen (geen verwarring) behandelen.

 

 • Steward mag dit jaar het laatst gebruikt worden. Gebruik het eventueel tegen rupsen na de bloei of tegen de fruitmot.

 

 • Bloedluis is aan het migreren. De sluipwesp, Aphelinus mali, was de afgelopen weken erg actief en zal rond 11 mei in de mummies zitten. Controleer daarom op de aanwezigheid van gesloten zwarte mummies.

 

 • Volg voor kommaschildluis de waarschuwingen  die 14 dagen na de bloei ongeveer zullen verstuurd worden. Voor oestervormige schildluis en wolluis de behandeling nog wat uitstellen tot die specifieke waarschuwingen. De eerste perenbladvlo-eieren van de tweede generatie worden nu gelegd. Rond 11 mei, verwachten we de waarschuwing om te behandelen met Movento. Doe dat niet te vroeg, want anders heb je jouw kruit al verschoten voor de massale ontluiking begint.

 

 • Voor peerluis is de eerste migratie einde bloei gebeurd. Nu moeten we wachten op de migratie waarvoor we een waarschuwing sturen. Behandelen is bij het verschijnen van het vakblad nog niet aan de orde.

 

 • De 120-dagenregeling voor Gazelle is terug goedgekeurd. Enkel te gebruiken indien nodig, vermijd om het middel standaard toe te passen, gezien zijn effect op nuttigen.

 

 • Bij kers moet je de kersenvliegvallen en de Decis trap cerasi val best zo snel mogelijk uithangen. Drosophila suzukii heeft rijpe eitjes, maar zal toch voornamelijk pas belangrijk worden als er een vochtige periode aankomt.
Foto 2 – Aantasting door perenscheutwesp, vaak verward met bacterievuur aantasting als de scheut begint te verwelken. Merk de spiraalvormige prikken op de scheut tussen het laatste en voorlaatste blad.

Houtig kleinfruit

Op 2 mei schreef de werkgroep Kwaliteit de recentste teeltadviezen uit. We blijven ruim een week voor op het langjarig gemiddelde qua fenologie, maar in veel kleinfruitsoorten is dat ‘aanpasbaar’ door te stoken onder glas, te overkappen of de zijkanten van de tunnel meer of minder te openen.

Ziekten

 • Als er voldoende kan gelucht worden en je de vochtigheid dus laag kan houden, is bij dit weer het risico laag voor Botrytis- infectie of vruchtrot. Voor aardbeien, framboos en braam onder kappen of in openlucht moet je dan minder of met bredere intervallen behandelen. Rode bes na de bloei met dit weer niet meer op groene vruchten behandelen. Enkel het ras Rovada voor bewaring vanaf de kleuring van de vruchten opnieuw regelmatig behandelen.

 

 • Witziekte heeft minder vocht nodig om te infecteren. Voor frambozen schatten we met dit weer de kans tot aantasting laag in als voldoende gelucht wordt. Bij aardbei, stekelbes en rode bes toch blijven behandelen omwille van het gevoelige jonge blad. Een genepen blad (Foto 1) is een eerste indicatie van aantasting. Bij rode bes behandel je best na de bloei tegen bladvalziekte met Signum of Switch.
Foto 1 – Een genepen bladstand bij rode bes wijst op de aanwezigheid van witziekte.

Plagen

 

 • We stellen lokaal sterke aantasting van groene appelwants op de sterk groeiende scheuttoppen bij braam en framboos vast. Herbekijk de schadebeelden en de teeltadviezen van Fruit 8!

 

 • Bij aardbeien zal de behaarde wants allicht in de week van 9 mei actief worden.

 

 • In volleveldsteelten verschijnt ook de schade van de aardbeibloesemkever (zie teeltadviezen Fruit 8). Die is niet overal aanwezig dus controleer op schade voor je eventueel behandelt, want de behandeling doodt natuurlijke vijanden af.

 

 • De vallen van de bessenglasvlinder moet je nu ook in vollegrondpercelen rode bes uithangen.

 

 • Controleer al het kleinfruit nu regelmatig op spint, bladluizen en rupsen.

 

 • Vooral bladluizen steken momenteel sterk de kop op.

 

 • Nu de temperaturen boven de 20°C uitstijgen, komt de ontwikkeling van de spintpopulatie in een stroomversnelling. Gebruik een loep bij de controles, want onderaan het blad kunnen soms tientallen eieren liggen, die je met het blote oog niet opmerkt. Alleen bij aanwezigheid (controleer!) van roofmijten kan je op beide oren slapen. Vlekken met de gele stipjes aan de bovenkant van het blad zijn de eerste signalen van spintaanwezigheid bij alle teelten.

 

 • De eitjes van het Aziatisch fruitvliegje, Drosophila suzukii, zijn rijp, maar we verwachten nog geen problemen van deze generatie. Bovendien zal de populatie een stevige tik gehad hebben van de vorst van 3 en 4 april.

 

 • Zie je dopluizen, wacht dan tot de volgende migratie als de larven onder de dopjes uitkomen. Volg de waarschuwing op. Nu behandelen heeft geen zin.

 

 • Controleer de bloemen van aardbeien, frambozen en braam nu ook regelmatig op trips. Bij braam is er minder schade maar kunnen de aantallen wel oplopen.

 

Onkruidbestrijding

 

Hou onder bescherming de teelt ook onkruidvrij.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels