Teeltadviezen eind maart ’22

Pit- en steenfruit

Momenteel zit de fenologie 7 dagen voor op 30-jarig gemiddelde. We verwachten het begin bloei van peer rond 5 april. Voor Jonagold zitten we nu op schema om begin bloei te krijgen rond half april, maar de evolutie van de fenologie hangt sterk af van hoe koud de nachten zijn in de week van 21 maart.

Bemesting

Ammoniumnitraat is nu te laat. Als je nog geen stikstofbemesting gestrooid hebt, kies dan zeker voor kalknitraat. Omwille van het droge voorjaar raden we telers met fertigatie aan om water te geven: voor de opname van meststoffen, ter ondersteuning van de bloei en voor meer warmteafgifte uit de bodem tijdens lentenachtvorst. Geef dan nog voor de bloei 10 E stikstof via fertigatie. Bij gevoelige rassen zoals Kanzi, Morgana, Bonita en Golden is bladvoeding met magnesium en zink tot roze knop wenselijk wanneer er voldoende rozetblad is. Bij minder gevoelige rassen kan je wachten tot na de bloei. Hou de bladkwaliteit van het rozetblad echter goed in de gaten, want zij ondersteunen de bloei en vruchtzetting. Vermijd complexe mengsels bij bespuitingen in dit schraal weer.

Bij triploïde rassen, die door de hoge oogst van vorig jaar wat uitgeput zijn, kan je best regelmatig met 12 kg ureum per week spuiten (eventueel om de rij zolang er geen fungiciden worden gemengd) vanaf groene knop. De kostprijs van meststoffen is maar een kleine fractie van de totale kost van het geproduceerd fruit. Bespaar niet op de belangrijkste bemesting van het jaar: de basisbemesting voor de bloei!

 

Insecten

 • De eileg van perenbladvlo is grotendeels voorbij. De eerste grote larven vanuit de eerst ontloken eieren zijn al aanwezig. De omstandigheden waren in het algemeen gunstig voor een goede werking van de gezette kaolien of olie. Tot witte knop kan je nog een tweede oliebehandeling zetten. Er zijn dus zeker geen standaardbehandelingen nodig voor de bloei.

 

 • Als er toch teveel perenbladvlolarven in de clusters zitten, zijn behandelingen met Teppeki of Sivanto Prime het meest aangewezen. Wacht voor het toepassen van- die middelen tot de steeltjes van de bloemclusters uit elkaar zijn, zodat je die larven goed kan raken (Foto 1). Sivanto Prime of Gazelle nemen ook de nog actieve kleine perenknopkever mee. Dat kleine broertje van de perenknopkever neemt toe in belang. Je herkent zijn aanwezigheid door via klopstalen volwassen kevers te ontdekken, maar ook door kleine gaatjes in de bladknoppen (Foto 2) en het komma-achtig misvormen van ontluikende bladeren. We verwachten rond 30 maart de ontluiking van de perengalmug.

Foto 1 –  Perenbladvlo: behandelen als de cluster open is, levert betere resultaten dan bij gesloten clusters.

Foto 2 – Aanwijzing van kleine perenknopkever, een klein gaatje in de bladknop.

 

 • Voor peer is het tijd om de witte zaagwespvallen uit te hangen. Dat zou een standaard waarneming moeten zijn, want die plaag neemt toe.

 

 • De winterolie tegen rode spint of harlekijnmijt zou erop moeten zitten. Heb je die niet gezet, kies dan voor Nissorun. Dat kan je toepassen vóór het verschijnen van de eerste volwassen mijten tegen einde bloei. Had je in het verleden last van resistentie tegen Apollo of Nissorun? Wacht dan tot einde bloei voor het toepassen van Shirudo. Roestmijten zijn ook actief. Als je geen olie gezet hebt, zet dan zeker Movento in na bloei.

 

 • Behandel bladluizen niet te snel, maar wacht tot roze knop bij appel en kies voor Teppeki. Als de druk van bloedluis hoog is, kan je beter Pirimor zetten bij zonnig en windstil weer. We hebben al goede werking gezien bij temperaturen onder 15°C, als het maar windstil is.

 

 • De nimfen van roodpootschildwants (stinkwants) zijn nu actief en kan je best voor de bloei bestrijden.

 

 • Ook voorjaarsrupsen (rode knopbladroller, vruchtschilvreter, wintervlinder, voorjaarsuil …) zijn aanwezig. Zie je rupsen of lichte schade, behandel dan zo kort mogelijk voor de bloei zodat je het maximale effect uit één behandeling krijgt. Dit is niet het moment om tegen peerluis te behandelen, maar volg de waarschuwingen na de bloei!

Bij kers is het nu wachten op de voorbloeibehandeling bij de vroegste rassen voor de bestrijding van zwarte kersenluis en rupsen. Heb je alleen latere variëteiten? Dan kan je nog olie toepassen tot witte knop.

 

Planten

Leg de grond niet te vroeg open, want dan droogt de grond te snel uit. Zet je bomen liever een paar dagen in water. Neem daarvoor best wat warmer water (+12°C) i.p.v. koud putwater.

 

Vorstbescherming

Zorg dat je klaar bent voor nachtvorstbestrijding. De kritieke periode van het jaar komt er nu aan. Als je hagelnetten of overkappingen hebt, sluit die dan als men vorst voorspelt. Het is een effectieve manier om 1,5 à 2°C graden te winnen. Ook een vochtige bodem bevordert de warmteafgifte van de zwartstrook. Er is bij appel zwakkere bloembot dan vorig jaar, dus als er vorst komt, is er kans op grotere schade bij dezelfde temperatuur.

 

Bewaring

Er zijn cellen waar Smartfresh-behandelde Conference toch snel achteruit gaat. Neem regelmatig een staal en zet ze op uitstalleven. Ruim tijdig om niet teleurgesteld te worden bij de sortering. Een open cel snel sorteren, is de boodschap! Kwaliteitsopvolging van de peren is zeer belangrijk en lagere prijzen zijn geen excuus om mindere peren toch lang te bewaren. Voor energiebesparingen verwijzen we naar de nieuwsbrief van het vcbt.

 

Bijen/hommels

De bijen overwinterden weer slecht, dus er volgt mogelijk een tekort van volkeren. Maak tijdig afspraak met je imker. Haal metselbijen 2 à 3 weken voor de bloei uit de frigo. Neem een kijkje op www.bestuivers.be om vraag en aanbod te bekijken.

 

Onkruidbestrijding

Een propere zwartstrook zorgt dat de bodem zijn warmte beter kan afgeven dan wanneer er onkruid op de zwartstrook staat tijdens de bloei. Gebruik nu glyfosaat of Kyleo om de zwartstrook onkruidvrij te maken, pas de dosis aan afhankelijk van de kruidvegetatie. Let op voor opname van die onkruidmiddelen als je recent wortelsnoei uitvoerde of stammen hebt ingezaagd! Doe dat best niet kort voor de bloei. Voor hormonen hebben we een temperatuur nodig vanaf 15°C.

 

Schimmelziekten

 • Het warmere weer zorgt voor een verdere ascosporenrijping. De uitstoot zal dan ook ineens groot zijn wanneer het plots regent. Behandel net voor de regen preventief en kom curatief terug na de regen. Als de regen niet valt, hou er dan rekening mee dat uw preventief middel nieuwe bladaangroei niet meer afdekt. Als je nog geen dodine zette tegen schurft, is dat nu nog mogelijk. Met de huidige formuleringen kan je tot ballonstadium spuiten. Waar dodine ingezet is, moet je vanaf nu inzetten op preventieve middelen zoals Delan of Delan pro. Captan spaar je voor later in het seizoen omwille van het residu en de betere werking tegen o.a. bewaarziekten en kanker later in het seizoen. Na hoge infectie voeg je een curatief middel toe, zoals Chorus of Scala of gebruik Faban.

 

 • Witziektepluimen kan je nu nog manueel weghalen. Bij heel hoge druk pas je al op roze knop een behandeling met een SDHI of Nimrod toe. Bij lage druk volstaat zwavel op dit tijdstip, zeker als er nog strobilurines (Candit of Flint), Nimrod of Topaz volgen tegen witziekte en/of schurft.

 

 • Let ook op kankers (Foto 3) en snij die weg als je controleert op witziekte. Topsin is ook weg en door het regenachtige 2021 verwachten we dat de druk van kanker toeneemt. Door het wegvallen van middelen wordt het nog belangrijker om de adviezen, zoals het weghalen van kankers of witziektepluimen, toe te passen!

Foto 3 – Te verwijderen overwinterende kanker.

Bij vroege kersenrassen zoals Lapins en Samba komt het moment van witte tip er aan. Dat kan al aanleiding geven tot taken bloesemsterfte veroorzaakt door Monilina, zeker bij natte omstandigheden. Pas op voor Pseudomonas, zeker als je geen koperbespuiting uitvoerde.

 

Houtig kleinfruit

Het is onmogelijk alle erkende middelen op te lijsten in één artikel. De erkenning per kleinfruitsoort vind je via de EVA®-app of de middelenlijsten die je kreeg via je producentenorganisatie of die je terugvindt op de ledenwebsite van pcfruit.

Schimmelziekten

 • Frambozen behandel je best tegen Phytophtora door ten laatste twee weken na het planten aan te gieten met Paraat. Bij braam kan dat ook, maar die zijn toch duidelijk minder gevoelig. Bij aardbeien worden pas geplante doordragers ook best behandeld tegen Phytophthora net als voor junidragers bij hergroei. Dat kan door aangieting met Paraat of door een bespuiting met Alliette uit te voeren.

 

 • Het onderzoeksproject ‘Coolplant’ heeft duidelijk de aanwezigheid van Botrytis bij bewaard plantmateriaal van bramen en frambozen aangetoond. Daarom kan je, naast een behandeling tegen stengelziekten met Delan, best ook een Botrytismiddel toevoegen in de eerste behandeling. Bij weinig problemen met uitval na bewaring kan je captan inzetten tegen beide ziekten.

 

 • In serre en onder plastic zijn de jonge bladeren van aardbei, framboos en bessen gevoelig voor witziekte, zeker bij warme en broeierige omstandigheden die zeker onder plastic tunnel al kunnen voorkomen. Niet-resistente rassen van stekelbessen zijn bijzonder gevoelig voor witziekte, ook in openlucht. In aardbeitunnels zitten we in de bloei. Pas vanaf begin bloei een schema tegen Botrytis toe, maar hou er ook rekening mee dat in goed verluchte tunnels op zonnige dagen er veel minder infectiegevaar is dan in openlucht. Op rode bes in forcerie is een Botrytisbehandeling nodig om vruchtrui te vermijden.

 

Onkruidmiddelen

 

Gebruik in vollegrond teelten van kleinfruit zoals rode bes en kruisbes het middel Gosai om wortelopslag en onkruiden tegelijk te behandelen. Die grondscheuten beginnen nu te komen. Vul eventueel aan met een grassenmiddel.

 

Plagen

 

 • Bij wat later opstartende teelten kan je, direct na het ontluiken van de bladeren, nog Vernotex of Promanal gebruiken tegen spint. De echte acariciden houden we liefst voor later in het seizoen. Die olie heeft ook een effect op eieren van bladluizen. Bij vroege variëteiten of onder bescherming, waar de groei bezig is, is het moment van olie voorbij.

Foto 1 – Eieren van bonenspint onder de loep.

 

 • Controleer vanaf nu regelmatig voor spint, rupsen en bladluizen. Behandel niet op de allereerste bladluizen want dan zou je een aantal eieren die nog moeten ontluiken kunnen missen, maar wacht ook niet te lang. De kolonies kunnen dan al te groot zijn. Je kan je bv. oriënteren op het zien van volwassen bladluizen of kleine kolonies. Tegenwoordig gebruiken we vaak fysische middelen tegen plagen wegens het wegvallen van de chemische middelen, het vermijden van residu … Pas ze echter niet toe tijdens de bloei van je kleinfruit. Dat kan leiden tot misvormingen bij vruchtzetting.

 

 • Controleer ook op schade van wintervlinderrupsen die momenteel actief zijn.

 

 • Hang feromoonvallen of de Isonet- Z verwarring tijdig uit voor bessenglasvlinder bij rode bes percelen onder bescherming.

 

 • Controleer openluchtpercelen met aardbeien regelmatig op aardbeibloesemkever en volg de waarschuwing op. In beschermde teelten is die plaag duidelijk minder aanwezig.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels