Teeltadviezen eind maart

Pit- en steenfruit

Fenologie

 

De fenologie heeft een inhaalbeweging gemaakt door de warme dagen in maart. Momenteel zitten we gelijk met het langjarig gemiddelde en loopt het een week achter ten opzichte van vorig jaar. Bij peer zaten we op 20 maart aan muizenoor en wordt witte knop voorspeld rond 5 april. De latere rassen (Elstar, Golden, Cox, …) zaten op 20 maart op zwellende knop, waar de vroegere rassen al openbrekende knop bereikt hadden. Bij appel wordt roze knop verwacht rond 10-15 april.

 

Bij kers is het schuiven van de knoppen gestart op 20 maart bij Kordia. Op dit moment zijn de knoppen bij Regina nog gesloten.

 

 

Ziekten

 

De ascosporen worden nu uitgestoten bij regen. Waar nog geen gebruik van dodine gemaakt is, kan je die nog met curatieve werking toepassen. Zeker in percelen waar je nog met olie moet werken, is dat de beste
keuze naar gewasveiligheid toe, omdat er slechts 1 dag tussen dodine en de olie moet zitten. In percelen met een historie van pseudomonas kan je preventief naar schurft toe een tweede keer koper toepassen.
Ook op kers kan dat tot de eerste witte bloemdelen zichtbaar zijn. Het weer is momenteel gunstig voor de ontwikkeling van pseudomonas.

 

Besteed zeker vanaf roze/witte knop aandacht aan witziekte. Waar in appel witziekte op de rozet zichtbaar is, kan je die manueel verwijderen. Zeker als je nog moet snoeien. Daarnaast kan er met curatieve middelen als Luna Privilege of Sercadis bij warmer witziekte weer (>15°C) gewerkt worden. Je behandelt de kersen tegen bloesemmonilia met een combinatie van Captan en Tebusip. Bij de afbloei kies je voor Luna Experience of Switch om ook Alternaria te bestrijden.

 

 

Bemesting

 

Waar nog geen stikstofbemesting is uitgevoerd, kan je nog met kalknitraat werken. Stel dat zeker bij peer niet langer uit, aangezien je die optimaal tot uiterst twee weken voor de bloei toepast. Ook bij appel moet je nu toepassen.

 

Bijen/hommels

 

Werk je met metselbijen, haal ze 2 à 3 weken voor de bloei uit de frigo. Ook als je nestgelegenheid wil voorzien, hang die dan nu uit. Werk je met bijen- of hommelkasten, neem tijdig contact op met je imker of hommelleverancier. Bekijk vraag en aanbod via www.bestuivers.be.

 

 

Plagen

 

Op dit moment is het grootste deel van de eieren van perenbladvlo ontloken. Waar nog niet met olie behandeld is en de druk hoog is, is het nu het uiterste moment om die op een zonnige dag toe te passen. Olie kan ten laatste tot witte knop gezet worden. Controleer op jouw perceel of een behandeling al dan niet nodig is. De druk is zeer variabel over de percelen heen. Die olie heeft ook een effect op de eieren van groene appelwants, die vorig najaar in het hout gelegd zijn en in april ontluiken. Bij kers is het ook tijd voor de oliebehandeling tegen moerbijschildluis en in beperkte mate ook tegen bladluis.

 

Waar vorig jaar schade door perenpokmijt was en er nog niet met zwavel behandeld werd, is het tijd om die toe te passen op de eerstvolgende warme dag. De knoppen staan momenteel voldoende open voor een goede werking. Zwavel heeft ook een effect op de overwinterende eitjes van peerluis en op roestmijt. De omstandigheden voor een goede toepassing van zwavel, zijn temperaturen boven de 17°C met hoge relatieve vochtigheid (>75%). Pas wel op, laat minimaal 5 dagen tussen een behandeling met olie en zwavel om fytotox te vermijden.

 

Hang uw zaagwespvallen uit voordat het witte knop stadium is aangebroken. Waar vorig jaar schade was, is een behandeling bij het vallen van de kroonblaadjes aangeraden. Schade bij peer is te herkennen aan de inboring in de vrucht met zwart boorstel (Foto 1). Ook galmuggen (dikkopjes) en kleine perenknopkever (Foto 2) kunnen om witte knop bestreden worden, gelijktijdig met een behandeling tegen bladluizen of perenbladvlo. Monitor op dit moment op de aanwezigheid van wantsen.

Foto 1 – Schade perenzaagwesp direct na de bloei.
Foto 2 – Schade van kleine perenknopkever

 

De roodpootschildwants is nu aanwezig als nymf en andere wantsen zoals de Aziatische stinkwants, de grauwe veldwants of de groene schildwants als volwassen wants. De rupsen van bladrollers en wintervlinders zijn actief en de schade is nu ook op te volgen. Die kan je vooraf of tijdens de bloei bestrijden met met Mimic. Bestrijden van appelbloesemkever is te laat. Monitor schade (kappertjes) in de bloei en pas jouw keuze van fruitmotmiddel aan bij veel schade om zo de volwassen kevers mee te bestrijden.

 

Vruchtstekers bij appel kan je tijdens de voorbloei mee bestrijden met luizen. Doe een monitoring en als die kever aanwezig is, kies dan voor Gazelle. Controleer in appel op de aanwezigheid van bloedluis. Bij zware druk kan je bij zonnig en windstil weer een behandeling met Pirimor uitvoeren. Bij lage druk kan je die meenemen met de bladluisbestrijding voor de bloei. Komt die dag er niet, gebruik dan Teppeki.

 

Zorg dat je feromoonverwarring tijdig aangekocht is en dat ze tegen eind april uithangt. Het uithangen van de dispensers voor de bloei is bij kers soms handiger werken, dan die nog in de bloei aan te brengen.

 

 

Vorstbescherming

 

Ben je klaar voor de nachtvorstbestrijding? Controleer je apparatuur. Zorg voor voldoende stock als je met vuurpotten werkt.

Houtig kleinfruit

Fenologie

 

De hoge minimumtemperaturen hebben de fenologische plantontwikkeling, en de ziekten en plagen die ermee samenhangen, versneld. De achterstand die we hadden, is daarmee ingelopen en we zitten eerder op de data van het meerjarengemiddelde. Het seizoen staat nu echt in de startblokken.

 

 

Bemesting

 

De huidige relatief hoge bodemtemperatuur en de neerslag die regelmatig valt, maakt opname van calciumnitraat goed mogelijk. Zorg dat die gestrooid is.

 

 

Schimmelziekten

 

De eerste groene delen van stekelbes en de vroege rode bes-soorten zijn al ver genoeg om gevoelig te zijn voor witziekte. Die overwinterde in eindbotten en infecteert nu het jonge blad bij temperaturen boven 15°C en vochtige periodes (dauw of neerslag). Geforceerde rode bessen in tunnel komen in bloei. Die bloemen zijn gevoelig aan Botrytis en kunnen rui van jonge vruchtjes veroorzaken. Botrytis bij frambozen of bramen heeft bij bewaard plantmateriaal duidelijk een effect op het slecht uitlopen ervan. Naast een behandeling tegen stengelziekten met Delan, voeg je daarom best ook een Botrytis-middel toe in de eerste behandeling. Bij weinig problemen met uitval na bewaring, kan je Captan inzetten tegen beide ziekten.

 

 

Onkruid

 

In vollegrondsteelten van rode bes en stekelbes nadert het moment van onkruidbestrijding. Kies het middel Gozai om wortelopslag en onkruiden tegelijk te behandelen. Die grondscheuten komen nu. Vul eventueel aan met een grassenmiddel.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels