Teeltadviezen midden april ’22

Pit- en steenfruit

Op het moment van de vergadering van de werkgroep Kwaliteit op 15 april, is vollebloei peer gepasseerd en zitten we in begin bloei appel met vroege bloeiers als Braeburn of Gala op 20 procent bloei. Voor kers is de bloei van Kordia halfweg en is Regina net begonnen. We zitten zes dagen voor op het langjarig gemiddelde en 13 dagen voor ten opzichte van 2021.

Ziekten

 

We zitten nu in de belangrijkste periode voor de schurftbestrijding. We zagen zware infecties in de week van 4 april die moeilijk te behandelen waren door regen en wind. Eind april zouden die infecties zichtbaar worden, dus controleer in die periode het rozetblad op primaire schurftvlekken zodat je beter de verdere strategie voor schurftbestrijding kan bepalen. Daarnaast worden de komende weken bij regen nog hoge uitstoten verwacht, gepaard met veel bladaangroei. Preventief behandelen en bij een zware infectie en hoge ascosporenuitstoot curatief terugkomen, is de boodschap. Jonge vruchtjes zijn zeer gevoelig. Na de bloei komt het moment om curatief over te schakelen naar Geyser in plaats van Scala/Chorus.

 

1.Appel

 • De witziektepluimen bij appel zijn nog steeds goed zichtbaar. Ons advies blijft om die weg te snoeien of weg te breken en dan te behandelen met voldoende water. De SDHI’s hebben het sterkste effect op de primaire witziektepluimen. Heb je geen witziektepluimen, behandel dan verder in het seizoen in blokken met middelen van verschillende families als anti-resistentiestrategie. Hou daarbij rekening met de residuprofielen van de gebruikte middelen en wissel af tussen de families van witziektemiddel. In de nabloeiperiodes kies je eerder voor strobilurines zoals Candit of Flint.

 

 • Bij appel is het ook vanaf vollebloei het moment om neusrot of klokhuisschimmel te behandelen, zeker bij regenachtig weer. Let goed op bij percelen waar in het verleden problemen zijn geweest. Het inzetten van Luna Experience, Bellis of Switch op het einde van de bloei gecombineerd met Captan of Delan/Ditho Pro geeft een goede bestrijding.

 

2. Peer

 • Bij peer is het vanaf einde bloei tot eind juni de belangrijkste periode om Stemphylium te bestrijden. In die periode zijn de jonge vruchtjes het meest vatbaar voor aantasting. Hou er wel rekening mee dat latere infecties in de zomer ook nog steeds kunnen voorkomen. Percelen met veel druk behandel je met Switch, Bellis, Sercadis, Luna Experience of Luna care eind april en half mei. Behandel daarna i.f.v. de waarschuwingen. Waar geen problemen waren, kan je fosfonaten (Delan Pro, Dithio Pro) of Alliette met Captan toepassen.

 

 • Die laatste combinatie of Luna Care heeft ook de voorkeur op Pseudomonas (Foto 1). De eerste symptomen zijn zichtbaar, maar dankzij het goede weer in de week voor en na Pasen trekt de infectie minder door dan vorig jaar. Op de percelen waar Pseudomonas vorig jaar stevig heeft huisgehouden, zijn beurzen terug te vinden met Pseudomonaskanker. Daar raden we aan
  drie keer Alliette te zetten.

  Foto 1 – Jonge beurs met Pseudomonas in peer.

 

3. Kers

Bij kersen moet je na de bloei behandelen tegen hagelschotziekte met zwavel en dat afwisselen met een middel tegen bladvalziekte zoals Delan, dodine of Luna Experience.

 

 

Plagen/insecten

 

Vermijd insecticidentoepassingen van nu tot 14 dagen na de bloei, tenzij het echt nodig is (dan sneller na de bloei). Dit is immers de periode dat veel sluipwespen actief worden. Die zijn belangrijk bij de controle van secundaire plagen: plagen die niet ineens veel schade veroorzaken en vaak wel voldoende geparasiteerd worden, maar waarvan de sluipwespen snel afgedood worden bij insecticidenbehandelingen direct na de bloei. Dat is bv. het geval bij zaagwespen, boswantsen, kersenpitkever… Ons model van Aphelinus mali, het sluipwespje voor wollige bloedluis, voorspelt het verschijnen ervan in de week na Pasen.

 

 • Na de bloei zijn ook diverse soorten boswantsen aanwezig. Let ook op schade van de ongelijke houtboorder, die gaatjes maakt in verzwakte stammen. Bomen die van de droogte van 2018 en 2020 geleden hebben, zijn daar gevoeliger aan.
 • Ook de vruchtsteker is al actief in appel. Die heeft een schadebeeld dat niet zo bekend is (Foto 2).

Foto 2. – Schadebeeld van de vruchtsteker bij de pluk veroorzaakt door prikken in de afbloei.

 

 • Doe nu je observaties. Zijn er kappertjes van appelbloesemkever, noteer dan de schade. Zijn er minder dan 50 oranje kappertjes per 100 bloemclusters, moet je niks doen. Zijn er meer, behandel dan volgend jaar bij de waarschuwing rond muizenoor. In het geval van zeer zware aantasting kan je al bij het ontluiken van de volwassen kevers dit jaar behandelen. Daarvoor zal een waarschuwing volgen. Controleer na bloei ook op de eerste opgekrulde bladeren van de roze luis die aan de voorbloeibehandeling wist te ontsnappen.
 • Doe kloppingen voor de nimfen van de groene appelwants of toortswants in de bloei op een zonnige ochtend.
 • Bij peer zie je nu de schade van perengalmug als dikkopjes en van kleine perenknopkever.
 • Er was 50% ontluiking van de wintereieren van rode spin op 15 april. Je kan nu Nissorun gebruiken, of wachten voor de andere acariciden of Siltac SF tot na 100% ontluiking. Ook de Moventotoepassing
  tegen bloedluis heeft een gedeeltelijke werking op spint. Let op: Borneo, Scelta en Envidor zijn intussen verboden!
 • Ook Steward mag je dit jaar voor het laatst gebruiken. Werk het op tegen rupsen na de bloei.

 

 

Onkruidbestrijding

 

Als je niet aan mechanische onkruidbestrijding doet, kan je nu best glyfosaat gebruiken, tenzij de bomen minder dan een jaar geleden geplant zijn. Meng met hormonen als er netels, distels of kleedkruid aanwezig zijn, maar als het niet dringend is, wacht je daarmee eerder tot in juni. Idem voor het bodemherbicide. Gebruik eerst je Kyleo want dat middel is ook aan zijn laatste jaar bezig.

 

 

Bladvoeding

 

Start na de bloei met bladvoedingsbehandelingen. Wissel tot eind mei boor en magnesium af met mangaan en zink. Zet dit jaar ook bij al het grootfruit 2 (steenfruit) tot 3 (pitfruit) behandelingen ureum omdat de stikstof door de droge maand maart slecht opgenomen werd. Ureum kan je toevoegen aan de magnesium- en boorbehandelingen.

Het toepassen van ijzer op de zwartstrook in peer kan nog steeds gebeuren op voorwaarde dat de grond vochtig is. Indien niet, voer dan bladbespuitingen uit of pas het ijzer toe via fertigatie. IJzergebrek is zichtbaar door de lichte geelverkleuring van het blad en het groen blijven van de nerven.

 

 

Planten
Wie nog laat moet planten, zet zijn bomen best 24 tot 48u in water voor het planten.

 

 

Bewaring
We raden aan om regelmatig stalen te nemen van de vruchten die nog in de frigo zitten. Vooral met appel wacht men af door de Oekraïnecrisis, maar doe dat niet met slechtere kwaliteit appels.

 

 

Verzamelaanvraag
De verzamelaanvraag moet binnen zijn voor eind april. Vergeet daarin je feromoonverwarring en subsidies voor brede weersverzekering niet te vermelden!

Houtig kleinfruit

We lopen fenologisch een zestal dagen voor op het langjarig gemiddelde. Lees hieronder de adviezen van de werkgroep teeltadviezen, een vergadering die op 15 april plaats vond.

Ziekten

 

 • Laat de vruchtrotbestrijding in aardbeien afhangen van de mate dat je beluchting effectief is. Waar je er ‘s morgens snel in slaagt om het gewas droog te houden, kan je vanaf het groene vruchtstadium besparen qua behandelingen tegen Botrytis. Waar dat niet lukt, blijven doorbehandelen. In rode bes wordt vruchtrotbestrijding na de bloei afgebouwd bij de rassen Junifer en Haronia tenzij het heel regenachtig weer wordt. Voor Rovada waar er meestal meer naar bewaring gegaan wordt, wordt er best doorbehandeld tot de pluk.
 • Witziekte wordt nu erg belangrijk omdat er veel jong blad bij komt bij aardbei, rode bes en ook wel framboos. Regenweer is niet nodig, wel een hogere relatieve vochtigheid. Bij rode bes behandel je best na de bloei tegen bladvalziekte met Signum of Switch.
 • Waar er nog aangeplant wordt, bijvoorbeeld bij de herfstframbozen, niet vergeten om aan te gieten tegen wortelziekten.

 

Bij droog weer en wanneer je goed kan luchten,
kan je besparen op vruchtrotbestrijding.
Het leidt allemaal tot minder chemisch residu.

 

Plagen/insecten

 

 • De bessenglasvlindervallen mag je ook in vollegrondpercelen rode bes uithangen. Controleer al het kleinfruit nu regelmatig op spint, bladluizen en rupsen. Vooral bastaardrupsen van bladwespen kunnen op stekelbes en rode bes snel veel bladvraat veroorzaken.
 • De eitjes van het Aziatisch fruitvliegje, Drosophila suzukii, zijn rijp, maar we verwachten nog geen problemen van deze generatie. Bovendien zal de populatie een stevige tik gehad hebben van de vorst van 3 en 4 april.
 • In aardbeien kan je nu aardbeibloesemkever of zijn schade (Foto 1) zien. Hou volleveldpercelen nu in de gaten (op stelling komt hij zelden tot schade), maar je moet er zeker niet standaard behandelen.

Foto 1 – Schade van aardbeibloesemkever.

 • Spintpopulaties kunnen nu snel beginnen ontwikkelen. Vanaf nu is het nuttig om roofmijten er tegen uit te zetten.
 • Controleer de bloemen van aardbeien, frambozen en braam nu ook regelmatig op trips. Bij braam is er minder schade maar kunnen de aantallen wel oplopen.
 • Hou onder bescherming de teelt ook onkruidvrij. Onkruiden zijn vaak haarden van wittevlieg of behaarde wants.

 

Verzamelaanvraag

De verzamelaanvraag moet binnen zijn voor eind april. Vergeet daarin je feromoonverwarring bij rode bes en subsidies voor brede weersverzekering niet te vermelden!

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels