Teeltadviezen begin april ’22

Pit- en steenfruit

Fenologisch lopen we tien dagen voor op het langjarig gemiddelde. De volle bloei van Conference werd tijdens het schrijven van dit artikel (4/4/22) op 8 april verwacht.

 

Tijdens de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 april was er algemene nachtvorst met in de regio Tienen en regio Tongeren minimumtemperaturen op 1 m van -5°C tot -6.5°C. De vorst is begonnen rond middernacht, maar temperaturen doken op de meeste plaatsen onder -2°C vanaf 2u en zakten op meerdere plaatsen onder -6°C. Het lijkt dat de vorstschade ook vaak over de hele boom aanwezig is. Die vorst leidde tot vrij hoge percentages afgestorven bloemen bij het meeste grootfruit. Appel stond in groene of roze knop, maar ook daar verwachten we veel kwaliteitsverlies zoals stropdassen. Bij de kersen zijn vroege rassen sterk geraakt, maar zelfs bij Kordia is er schade.

Vruchtzetting peer

Bij meer dan 90% schade of bij weinig bloembot en 70% schade, pas je snel na de vorst een halve dosis GA4/7 toe. Dat bij voorkeur op een warme dag. De tweede helft kan later in de bloei op een zonnige dag worden toegepast. Niets doen als je voldoende bloembotten en weinig schade door vorst hebt. Om ruwe peren te vermijden, pas je nu op peer met vorstschade geen bladvoedingen of plantversterkers toe. Dat met uitzondering van 200 g/cc boor dat je na twee weken herhaalt. Na de bloei herneem je terug bladvoeding.

 

Vruchtzetting appel

Bij triploïde appelrassen, net voor de bloei, Regalis Plus zetten bij weinig bloembot. Dat gevolgd door een tweede behandeling twee à drie weken na de bloei. Bij diploïden is dat zeker geen standaard maatregel, tenzij je met een beurtjaar en weinig bloembot zit. Pas GA4/7 toe in volle bloei. Amidthin gebruiken om zettend te spuiten op 1-jarig hout als de temperatuur 18°C bereikt en er voldoende blad is.

 

Ziekten

 • Kersen behandelen tegen bloesemmonilia met een combinatie van captan en Tebusip. Bij de afbloei kies je voor Luna Experience of Switch om alternaria
  ook te bestrijden.

 

 • Peer en kers: Door de regen die volgde op de vorst is er door de combinatie met de koude veel schade van Pseudomonas te verwachten. Wees op je hoede als je vorig jaar al veel Pseudomonas aantrof in de boomgaard.

 

 • Appel en peer: De week van 4 april is een cruciale week voor schurftbestrijding. Er zijn zeer veel ascosporen gerijpt in de voorbije weken, die vrijkomen bij de eerste regens. Best ook ‘sandwichtoepassingen’ uitvoeren. Er komt nu veel blad bij en de jonge vruchtjes zijn zeer gevoelig. Volg wel de waarschuwingen met betrekking tot bladnatperioden. Momenteel voor curatieve behandelingen nog steeds de anilinopyrimidines (Scala, Chorus, Faban) gebruiken, zeker bij de voorspelde temperaturen 12-13°C. Als preventief middel kies je voorlopig voor captan, omwille van de vorstschade. Vanaf de week van 11 april kan je mee fosfonaten inzetten in de schurftbestrijding.

 

 • Let op voor neusrot bij regenachtig weer. Zet eventueel Luna experience in peer, voor appel nog wachten tot na volle bloei.

 

 • Dat is ook de eerste aanzet voor de bestrijding van Stemphilium in peer. Vorig jaar waren er minder problemen qua percentage aantasting van die ziekte, maar we zien meerdere percelen waarin het voorkomt. Het is een grillige ziekte die zich weinig lijkt aan te trekken van temperatuur op het moment van infectie. Best in probleempercelen een tweetal specifieke bespuitingen inplannen in de nabloeiperiode.

 

 • Bij appel die je nog moet snoeien, controleren op de eerste witziektepluimen (Foto 1).

Foto 1 – Witziektepluimen bij grootfruit.

 

 

Insecten bij peer

 • Bij peer volgende schade in het oog houden: perenpokmijt (Foto 2), perengalmug (dikkoppen), zaagwesp en perenknopkever. De vangsten van perenzaagwesp waren hoog, maar de parasiet lijkt vaak last te hebben van vorst tijdens de ontwikkeling. Behandel onmiddellijk na het weghalen van de bijen of het vallen van de kroonblaadjes.

Foto 2 – perenpokmijt

 

 • We zijn dicht tegen de ontluiking van de overwinterde eitjes van peerluis. Volg de waarschuwingen om het optimale moment voor behandeling na de
  bloei te kennen.

 

 • Goed gepositioneerde toepassingen van kaolien en olie waren in het algemeen efficiënt tegen perenbladvlo en er zijn redelijk veel roofwantsen aanwezig. Rustig blijven, is in de meeste gevallen de boodschap. In de nabloeiperiode wachten op de waarschuwing voor Movento. Er wordt vaak te vroeg behandeld, waardoor je een te groot deel van de populatie mist.

 

Insecten bij appel

 • Kappertjes van appelbloesemkever in het oog houden. Als je er veel hebt, pas dan de fruitmotmiddelen aan. Zo neem je de volwassen kevers bij de eerste fruitmotbehandeling mee.

 

 • Het is hoog tijd om de witte kruisvallen van appelzaagwesp uit te hangen.

 

Insecten algemeen

 • Hang je vroegste feromoonvallen uit. Zorg ook dat je feromoonverwarring tegen de laatste week van april uithangt. Alle bladluiskolonies beginnen zich te vormen (zwarte kersenluis, melige pruimenluis, roze luis bij appel en peer). Het is nu, voor de bloei, het moment om die te behandelen. Daar kan een rupsenmiddel tegen voorjaarsuil, wintervlinder, vruchtschilvreter… aan toegevoegd worden, als je die opmerkt.

 

 • De ontluiking van rode spin is bezig. Nissorun kan vanaf nu gezet worden waar geen minerale olie gezet is, bijvoorbeeld in appel. Je kan ook wachten tot de nabloei voor Siltac of Movento.

Houtig kleinfruit

Fenologie en vorst

Bij rode bes staat Haronia in bloei. Daar was door de vorst van 3 april weinig vorstschade. Bij Junifer in volle grond zonder bescherming is er wel veel schade. Ook bij blauwe bes Duke is er schade. Bij druiven is er alleen schade bij knoppen die voorliepen. Bij niet afgedekte aardbeien is er veel schade, meer bij Malling dan bij Elsanta, omdat het ras vroeger is en de bloemen verder uitsteken. We merken dat er nog te vaak geen afdekvlies gebruikt wordt, wanneer vorst voorspeld wordt.

 

Insecten

 • Momenteel zijn in alle kleinfruitteelten bladluizen, spint en rupsen aan de orde. Let ook op nimfen van wantsen zoals de groene appelwants (Foto 1).

Foto 1- groenewants larve in kleinfruit.

 

 • Om bessenglasvlinder te monitoren en eventueel weg te vangen, kan je ook in de openluchtteelten vallen met feromoondoppen uithangen. We raden één val per tien are aan en afhankelijk van de vangsten kan dat verhoogd worden. Bereid je voor om feromoonverwarring in openlucht uit te hangen tegen de laatste week van april.

 

 • Onder bescherming nu reeds opletten voor bessenbladwesp.

 

 • In openlucht kan voor late rassen rode bes een winterbehandeling met olie nog baat brengen tegen bladluizen, moerbeiwolluis, spint en wantsen.

 

 • Druiven met viltgalmijt behandelen op openbrekende knop, eventueel gevolgd door een tweede behandeling na een week. Het ras Souvignier gris lijkt daaraan gevoeliger.

Ziekten

 • Het natte en koude weer veroorzaakt vruchtrotinfecties door Botrytis. Vooral bij de vroege rassen van rode bes, waar bevroren vruchten ethyleen vormen
  die tot rui leiden. Behandel zo snel mogelijk op het eerste droge moment. Bij de aardbeien is er door de wind en regen moeilijk luchten in tunnels, maar het is wel warm genoeg voor Botrytis. Zorg voor een sluitend schema.

 

 • Als temperaturen in de week van 11 april oplopen, is er bij het nieuwe blad van vroege rode bessen en stekelbessen ook witziektebestrijding nodig. Er is
  omwille van de extralegale eisen (max. vijf actieve stoffen voor zachtfruit) een grote druk om steeds dezelfde en de sterkste middelen te gebruiken. Wissel toch voldoende af om resistentie te vermijden en schakel over naar biologische middelen, zoals die op basis van bicarbonaat. Bij bramen is valse
  meeldauw nu actueel. Lucht voldoende en contacteer je voorlichter.

 

 1. Bij bramen en framboosplanten die uit de koeling komen, behandel je tegen Botrytis en stengelziekten. Er is redelijk veel aantasting in vergelijking met andere jaren. Dat is allicht te wijten aan het natte najaar. Behandel een à twee dagen na plaatsing in het perceel, gevolgd door een tweede behandeling een week later.

 

Onkruid en grondscheuten

Tijdens gunstige weersomstandigheden brand je in de teelt van rode bessen de grondscheuten weg met Gosai plus uitvloeier. Dat doe je voordat ze vijf centimeter groot zijn. Eventueel bodemherbicide Stomp toevoegen.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels