Teeltadviezen midden maart ’22

Pit- en steenfruit

In dit artikel geven we richtlijnen over gewasbescherming en teeltmaatregelen in pitfruit en kersen, zoals die na een discussie tussen voorlichting, onderzoek, producentenorganisaties en telers geformuleerd werden in de Werkgroep Kwaliteit van 7 maart. Hou er rekening mee dat omwille van de weersomstandigheden een snellere of tragere ontwikkeling gebeurt.

Schimmelziekten

 

 • De eerste beperkte ascosporen uitstoot van schurft op appel en peer vond al eind februari plaats. Door het goede weer van de laatste weken verwachten we een veel grotere infectie bij de eerstvolgende regen (op 7 maart werd die pas verwacht in of na het weekend van 13 maart). Let op, bij het schrijven van dit artikel is de dosis tegen schurft van de 25% koperhydroxide nog beperkt tot 0.59 kg/ha haag. Producten op basis van 40% koperhydroxide zijn enkel toegelaten in de bladvalperiode. Producten op basis van koperoxychloride zijn sinds eind vorig jaar verboden. Op de meeste plaatsen is dodine al ingezet tegen schurft en dien je vanaf nu in te zetten op preventieve middelen zoals Delan of Delan pro. Captan kan je best sparen, omwille van het residu en de betere werking tegen o.a. bewaarziekten en kanker later in het seizoen. Na hoge infectie een curatief middel toevoegen zoals Chorus of Scala of gebruik Faban. Het heeft nog altijd zin om het blad te borstelen en te klepelen in de probleempercelen. Dat is aan de late kant, maar je kan de druk van ascosporen nog met 20-30% verlagen.

 

 • Haal witziektepluimen manueel weg. Bij heel hoge druk pas je al op roze knop een behandeling met een SDHI of Nimrod toe. Bij lage druk volstaat zwavel op dit tijdstip, zeker als er nog strobilurines (Candit of Flint) volgen tegen witziekte en schurft. Let op kankers en snij ze weg als je controles doet tegen witziekte. Topsin is immers weg en door het regenachtige 2021 verwachten we dat de druk van kanker toeneemt. Omwille van wegvallende middelen, wordt het nog belangrijker om de geadviseerde teeltmaatregelen, zoals het weghalen van kankers of witziektepluimen, toe te passen.
   Te verwijderen overwinterende kanker.
 • Bij vroege kersenrassen zoals Lapins en Samba komt het moment van witte tip er al aan. Dat kan aanleiding geven tot taken bloesemsterfte veroorzaakt door Monilina, zeker in natte omstandigheden.

 

 • Oppassen voor Pseudomonas als je geen koperbespuiting uitvoerde.

 

Insecten

 • Door de hevige regen in februari, hebben veel telers pas laat Surround ingezet en werden de eitjes van perenbladvlo verspreid in de tijd afgezet. In dit soort jaren zijn de olietoepassingen op eieren die gaan ontluiken nodig. Vanaf 10/3 zien we massale ontluiking. Als er bij het lezen van dit artikel nog veel eieren ontluiken, is het nu tijd voor olie. Niet toepassen bij voorspelling nachtvorst. De toepassing van Vernotex is al 2 jaar beperkt tot 1 maal per jaar. De meeste insecticiden tegen bladluizen, hebben een nevenwerking tegen de jonge nimfen van perenbladvlo. Wacht voor het toepassen van die middelen tot de steeltjes van de bloemclusters uit elkaar zijn, zodat die nimfen goed geraakt worden.

  Perenbladvlo: behandelen als de cluster open is, levert betere resultaten dan bij gesloten clusters.

 • Sivanto Prime of Gazelle/ Mospilan nemen ook de nog actieve kleine perenknopkever mee. Je herkent zijn aanwezigheid door klopstalen te nemen om de adulten te ontdekken, maar ook door kleine gaatjes in de bladknoppen en het komma-achtig misvormen van ontluikende bladeren.

  Kleine perenknopkever: kleine gaatjes in de bladknop.

 • Voor peer is het tijd om de witte zaagwespvallen uit te hangen. Die plaag neemt toe.
 • Voor appel zijn we allicht op het laatste moment voor minerale olie tegen wintereieren van spint. De ontluiking van harlekijnmijt is ongeveer 14 dagen vroeger dan rode spint. Die minerale olie is ook actief tegen oestervormige schildluis en doodt eieren van de groene appelwants. Let op je spuittechniek: de onderkant van de gesteltakken en de stam moet je goed raken. Toepassen op een zonnige dag zonder nachtvorst. Bij veel plaagdruk raden we aan om op en af te rijden in eenzelfde rij.
 • Bij kers merken we dat de winterolie een goede werking heeft tegen zwarte kersenluis.
 • Controleer op roze appelluis en wollige bloedluis. Voor appelbloesemkever is de behandeling te laat. Noteer de aanwezigheid voor volgend jaar of voer bij hoge aantasting een extra behandeling na de bloei uit. De nimfen van roodpootschildwants (stinkwants) zijn nu actief. De voorjaarsrupsen (rode knopbladroller, vruchtschilvreter, wintervlinder, voorjaarsuil …) zijn reeds actief. Zie je rupsen of lichte schade? Behandel zo kort mogelijk voor de
  bloei, zodat je het maximale effect uit één behandeling krijgt.
 • Voor peerluis waren er weinig problemen tijdens de bewaring van peren. Doe controles op peerluis via dode beurzen en volg de waarschuwingen. Behandel niet standaard, omdat je door het afdoden van nuttigen meer problemen met perenbladvlo kan krijgen!

 

Bijen en hommels

De bijen overwinterden slecht, daarom is er mogelijk een tekort van volkeren. Maak tijdig afspraak met je imker. Wie met metselbijen werkt, moet die 2 à 3 weken voor de bloei uit de frigo halen. Neem een kijkje op www.bestuivers.be 

 

Houtig kleinfruit

Wat kleinfruit betreft, is het moeilijker specifieke informatie van ziekten en plagen te geven op datum van schrijven (7 maart). Ook omwille van de grote verschillen die ontstaan door verschillende inzet- en plantdata, types bescherming … Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten.

Plagen

Gebruik Raptol of Promanal als olie tegen spint, direct na het ontluiken van de bladeren, bij later opstartende teelten. De olie heeft effect op eieren van bladluizen en op bramengalmijt. Heb je door die laatste vaak schade? Opteer voor een dubbele toepassing van zwavel bij het ontluiken van de knoppen Controleer regelmatig op spint, rupsen en bladluizen. Behandel niet op de allereerste bladluizen, want zo mis je eieren die nog moeten ontluiken. Wacht niet te lang, omdat de kolonies al te groot kunnen zijn. Je kan je oriënteren op het zien van volwassen bladluizen of kleine kolonies. Tegenwoordig gebruiken we fysische middelen tegen plagen wegens het wegvallen van de chemische middelen en vermijden van residu. Pas ze niet toe tijdens de bloei van kleinfruit. Dat leidt tot misvormingen bij vruchtzetting.

 

Schimmelziekten

 • Doordragers of frambozen die pas geplant werden, behandel je best tegen Phytophtora door tot maximum 2 weken na het planten aan te gieten met Paraat (of Aliette bij aardbei). Ook bij braam, maar die zijn duidelijk minder gevoelig.
 • Het onderzoeksproject ‘Coolplant’ toonde de aanwezigheid van Botrytis aan bij bewaard plantmateriaal van bramen en frambozen (Foto 1). Daarom voeg je best naast een behandeling tegen stengelziekten met Delan, een Botrytismiddel toe in de eerste behandeling. Bij weinig problemen met uitval na bewaring, zet captan in tegen beide ziekten.

Microscleroten (zwarte spoelvormige structuren) van Botrytis op frambozenplanten die uit de koeling komen.

In serre en onder plastic zijn de jonge bladeren van aardbei, framboos en bessen gevoelig voor witziekte. Ook niet-resistente rassen van stekelbessen zijn gevoelig voor witziekte. Dat geldt ook in openlucht. In aardbeitunnels naderen we de bloei. Pas vanaf witteknop een schema tegen Botrytis toe. Hou er rekening mee dat in goed verluchte tunnels op zonnige dagen, minder aantasting is dan in openlucht. Op rode bes in forcerie is een Botrytisbehandeling nodig om vruchtrui te vermijden.

 

Onkruidmiddelen

 

Gebruik in vollegrond teelten, zoals rode bes en kruidbes, het middel Gosai om wortelopslag en onkruiden tegelijk te behandelen. Eventueel vul je aan met een grassenmiddel.

Deel dit bericht

 

Meest recente artikels